Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

« zpět k přehledu dražeb

Chcete-li se účastnit této dražby, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu.

Pokud zatím svůj účet nemáte, zaregistrujte se.

Chata okres Kladno - podíl 1/2 - druhé kolo

Aktuální stav dražby:
vydraženo

Základní informace

Typ dražby:
nařízená
Způsob dražby:
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Číslo jednací:
179 EX 646/21-161
Vyřizuje:
Zdeněk Ráček
Odhadní cena:
120.000,- Kč
Nejnižší podání:
60.000,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie:
nemovitost, rodinný dům
Okres:
Kladno

Související dokumenty

Dražební vyhláška / dokument byl archivován (dražba ukončena)
Znalecký posudek / dokument byl archivován (dražba ukončena)
Chata okres Kladno - podíl 1/2 - druhé koloChata okres Kladno - podíl 1/2 - druhé koloChata okres Kladno - podíl 1/2 - druhé koloChata okres Kladno - podíl 1/2 - druhé koloChata okres Kladno - podíl 1/2 - druhé koloChata okres Kladno - podíl 1/2 - druhé koloChata okres Kladno - podíl 1/2 - druhé koloChata okres Kladno - podíl 1/2 - druhé kolo
Poslat odkaz známému   Vytisknout informace

Popis předmětu dražby:

Bratronice jsou vesnice a obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, asi 30 kilometrů
západně od Prahy. Žije zde 944 obyvatel. K části Bratronice náležejí i samoty Mostecký mlýn
a Roučmídův mlýn s chatovým pásmem podél říčky Loděnice.
Poloha: Oceňovaná nemovitost je umístěná cca 1,5 km východně od obce Bratronice v
chatové zástavbě při toku Loděnice a jeho přítoku, terén se svažuje východním směrem. Dle
povodňového informačního systému je lokalita v záplavovém území Q100 (stoletá voda).
Přístup a příjezd: cestou s nezpevněným povrchem ze silnice II/201 přes pozemky ve
vlastnictví Obce Bratronice parc. č. 1055/7 a 1060/1 .
Inženýrské sítě: dostupné a připojené: předpokládám pouze elektřina
Stavba Bratronice č.e. 35 je zděná přízemní chata s nízkou valbovou střechou a
plechovou krytinou, není zcela stavebně dokončená (provizorní výplně otvorů v obvodovém
zdivu). Na stavbu navazuje od jihu otevřený přístřešek (cca 15 m2) a oplocení, vše umístěné
na poz. parc. č. 1060/1 (vlastník Obce Bratronice). Bližší informace se nepodařilo zjistit.
Stáří nezjištěno; konstrukční provedení, vybavení a stav předpokládám podprůměrné.
Výměry: zastavěná plocha 38 m2, užitná (podlahová) plocha (odhadem): 30 m2
Příslušenství: otevřený přístřešek, oplocení, přípojky k inž. sítím (předpoklad elektro)
Pozemky: předmětem ocenění není pozemek parc. č. st. 228 (zastavěná plocha a
nádvoří), na kterém stojí stavba oceňované stavby, tento pozemek je zapsán na listu
vlastnictví č. 10001 (vlastník Obce Bratronice).
Právní stav: Podle výpisu z katastru nemovitostí kromě zástavních práv a zahájení
exekuce, které nejsou závadou pro ocenění k danému účelu, nevázne na nemovitosti jiné
zatěžující věcné právo, např. věcné břemeno.
S nemovitostí není spojené žádně právo sloužící v její prospěch – nebyly doloženy žádné
doklady prokazující oprávnění k umístění stavby na cizím pozemku ani k příchodu či příjezdu
k oceňované stavbě přes cizí pozemky.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace