Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

« zpět k přehledu dražeb

Chcete-li se účastnit této dražby, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu.

Pokud zatím svůj účet nemáte, zaregistrujte se.

Orná půda okr. Rychnov nad Kněžnou - podíl 4/10

Aktuální stav dražby:
vydraženo

Základní informace

Typ dražby:
nařízená
Způsob dražby:
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Číslo jednací:
179 EX 1175/19-58
Vyřizuje:
Zdeněk Ráček
Odhadní cena:
163.000,- Kč
Nejnižší podání:
108.667,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie:
nemovitost, pozemek
Okres:
Rychnov nad Kněžnou

Související dokumenty

Dražební vyhláška / dokument byl archivován (dražba ukončena)
Znalecký posudek / dokument byl archivován (dražba ukončena)
USNESENÍ O OPRAVĚ / dokument byl archivován (dražba ukončena)
Orná půda okr. Rychnov nad Kněžnou -  podíl 4/10Orná půda okr. Rychnov nad Kněžnou -  podíl 4/10
Poslat odkaz známému   Vytisknout informace

Popis předmětu dražby:

Oceňovaný pozemek je vedený v druhu orná půda a nachází se při severovýchodním
okraji zastavěného území obce Častolovice - přímo sousedí se zahradami, které jsou ve
funkčním celku s rodinnými domy. Skutečný stav pozemku odpovídá evidovanému druhu - je
využíván jako zemědělský pozemek sloučený s jinými zemědělskými pozemky do velkého
půdního celku. Přímý přístup k oceňovanému pozemku není možný, pouze přes cizí
pozemky.

Z hlediska územního plánu obce je oceňovaný pozemek v zastavitelné funkční ploše
pro bydlení v rodinných domech BI - zastavitelná plocha Z 10 - Pod Bažantnickou I.
Podmínky využití dle územního plánu:
Plochy bydlení v rodinných domech městských a příměstských (BI):
hlavní využití:
– bydlení v rodinných domech městských a příměstských
– místní komunikace, pěší cesty
přípustné využití:
– veřejná prostranství
– dětská hřiště
– veřejná zeleň
– nerušící obslužné funkce místního, tj. lokálního významu např.: maloobchod,
stravovací - ubytovací a sociální služby, zařízení péče o děti, zdravotnická, sportovní a
relaxační zařízení, stavby pro kulturu a pro administrativu
– související technická vybavenost
– související dopravní vybavenost (parkoviště a odstavná stání osobních aut, přistavěné
nebo volně stojící garáže osobních aut)
nepřípustné využití:
– stavby a zařízení snižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení
– veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním funkčním využitím a přípustným
využitím
podmínečně přípustné využití:
– stávající bytové objekty začleněné do funkční plochy s převládající výstavbou RD
– stavby pro rodinnou rekreaci splňující obecné požadavky pro využití území
– výrobní služby nerušící pobyt a každodenní rekreaci i relaxaci obyvatel ve vymezené ploše,
které jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům dané plochy

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace