« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni130.667,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
16.06.2014, 10:00:02 systém Dražba byla ukončena
16.06.2014, 10:00:02 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 1798135001 s nejvyšším podáním 130.667,- Kč
16.06.2014, 09:58:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
16.06.2014, 09:26:15 1798135001 Učiněno podání: 130.667,- Kč
16.06.2014, 09:00:02 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
1798135001
16.06.2014, 09:00:02 systém Dražba byla zahájena
16.06.2014, 08:58:02 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
16.06.2014, 08:58:02 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
16.06.2014, 08:58:02 systém Další věcná břemena a nájemní smlouvy neuvedené v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna