« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni26.215,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
16.06.2014, 14:00:02 systém Dražba byla ukončena
16.06.2014, 14:00:02 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 1792141001 s nejvyšším podáním 26.215,- Kč
16.06.2014, 13:58:01 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
16.06.2014, 13:07:34 1792141001 Učiněno podání: 26.215,- Kč
16.06.2014, 13:05:24 1792141001 Učiněno podání: 25.215,- Kč
16.06.2014, 13:00:03 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
1792141001
16.06.2014, 13:00:03 systém Dražba byla zahájena
16.06.2014, 12:58:01 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
16.06.2014, 12:58:01 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
16.06.2014, 12:58:01 systém Další věcná břemena a nájemní smlouvy neuvedené v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna