« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni171.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
24.11.2014, 11:00:04 systém Dražba byla ukončena
24.11.2014, 11:00:04 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 561343001 s nejvyšším podáním 171.000,- Kč
24.11.2014, 10:58:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
24.11.2014, 10:16:48 561343001 Učiněno podání: 171.000,- Kč
24.11.2014, 10:00:04 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
561343001
24.11.2014, 10:00:04 systém Dražba byla zahájena
24.11.2014, 09:58:03 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
24.11.2014, 09:58:03 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
24.11.2014, 09:58:03 systém Další věcná břemena a nájemní smlouvy neuvedené v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna