« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni60.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
16.03.2015, 12:00:05 systém Dražba byla ukončena
16.03.2015, 12:00:05 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 111331001 s nejvyšším podáním 60.000,- Kč
16.03.2015, 11:58:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
16.03.2015, 11:02:13 111331001 Učiněno podání: 60.000,- Kč
16.03.2015, 11:00:04 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
111331001
16.03.2015, 11:00:04 systém Dražba byla zahájena
16.03.2015, 10:58:03 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
16.03.2015, 10:58:03 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
16.03.2015, 10:58:03 systém Další věcná břemena a nájemní smlouvy neuvedené v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna