« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni128.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
16.04.2014, 10:34:32 systém Dražba byla ukončena
16.04.2014, 10:34:32 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 179114001 s nejvyšším podáním 128.000,- Kč
16.04.2014, 10:32:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
16.04.2014, 10:29:10 179114001 Učiněno podání: 128.000,- Kč
16.04.2014, 10:27:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
16.04.2014, 10:24:04 179114002 Učiněno podání: 127.000,- Kč
16.04.2014, 10:23:27 179114001 Učiněno podání: 126.000,- Kč
16.04.2014, 10:21:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
16.04.2014, 10:18:28 179114002 Učiněno podání: 125.000,- Kč
16.04.2014, 10:18:06 179114001 Učiněno podání: 124.000,- Kč
16.04.2014, 10:16:31 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
16.04.2014, 10:13:17 179114002 Učiněno podání: 123.000,- Kč
16.04.2014, 10:12:51 179114001 Učiněno podání: 122.000,- Kč
16.04.2014, 10:11:31 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
16.04.2014, 10:08:27 179114002 Učiněno podání: 121.000,- Kč
16.04.2014, 10:06:27 179114001 Učiněno podání: 120.000,- Kč
16.04.2014, 10:03:21 179114002 Učiněno podání: 119.000,- Kč
16.04.2014, 10:02:57 179114001 Učiněno podání: 117.627,- Kč
16.04.2014, 10:00:16 179114002 Učiněno podání: 116.627,- Kč
16.04.2014, 09:58:51 179114001 Učiněno podání: 115.627,- Kč
16.04.2014, 09:58:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
16.04.2014, 09:51:48 179114002 Učiněno podání: 114.627,- Kč
16.04.2014, 09:00:03 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
179114001, 179114002
16.04.2014, 09:00:03 systém Dražba byla zahájena
16.04.2014, 08:58:01 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
16.04.2014, 08:58:01 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
16.04.2014, 08:58:01 systém Další věcná břemena a nájemní smlouvy neuvedené v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna