« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni600,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
19.10.2020, 10:04:33 systém Dražba byla ukončena
19.10.2020, 10:04:33 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 1791001002 s nejvyšším podáním 600,- Kč
19.10.2020, 10:02:34 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
19.10.2020, 09:59:10 1791001002 Učiněno podání: 600,- Kč
19.10.2020, 09:58:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
19.10.2020, 09:00:03 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
1791001002
19.10.2020, 09:00:03 systém Dražba byla zahájena
19.10.2020, 08:58:03 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
19.10.2020, 08:58:03 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
19.10.2020, 08:58:03 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna