« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni640.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
23.04.2014, 11:27:31 systém Dražba byla ukončena
23.04.2014, 11:27:31 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 611318003 s nejvyšším podáním 640.000,- Kč
23.04.2014, 11:25:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
23.04.2014, 11:22:07 611318003 Učiněno podání: 640.000,- Kč
23.04.2014, 11:21:19 611318004 Učiněno podání: 636.000,- Kč
23.04.2014, 11:20:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
23.04.2014, 11:17:16 611318003 Učiněno podání: 635.000,- Kč
23.04.2014, 11:16:20 611318004 Učiněno podání: 631.000,- Kč
23.04.2014, 11:13:21 611318003 Učiněno podání: 630.000,- Kč
23.04.2014, 11:12:35 611318004 Učiněno podání: 626.000,- Kč
23.04.2014, 11:11:18 611318003 Učiněno podání: 625.000,- Kč
23.04.2014, 11:09:46 611318004 Učiněno podání: 621.000,- Kč
23.04.2014, 11:07:34 611318003 Učiněno podání: 620.000,- Kč
23.04.2014, 11:06:38 611318002 Učiněno podání: 610.000,- Kč
23.04.2014, 11:05:26 611318003 Učiněno podání: 605.000,- Kč
23.04.2014, 11:03:21 611318002 Učiněno podání: 600.000,- Kč
23.04.2014, 11:02:58 611318004 Učiněno podání: 596.000,- Kč
23.04.2014, 11:02:04 611318002 Učiněno podání: 595.000,- Kč
23.04.2014, 11:01:40 611318004 Učiněno podání: 591.000,- Kč
23.04.2014, 11:00:28 611318002 Učiněno podání: 590.000,- Kč
23.04.2014, 10:59:40 611318003 Učiněno podání: 585.000,- Kč
23.04.2014, 10:57:43 611318002 Učiněno podání: 580.000,- Kč
23.04.2014, 10:57:30 611318003 Učiněno podání: 575.000,- Kč
23.04.2014, 10:56:16 611318002 Učiněno podání: 570.000,- Kč
23.04.2014, 10:54:13 611318001 Učiněno podání: 562.000,- Kč
23.04.2014, 10:52:32 611318003 Učiněno podání: 561.000,- Kč
23.04.2014, 10:51:06 611318002 Učiněno podání: 560.000,- Kč
23.04.2014, 10:43:41 611318003 Učiněno podání: 555.000,- Kč
23.04.2014, 10:18:44 611318001 Učiněno podání: 551.000,- Kč
23.04.2014, 10:16:28 611318003 Učiněno podání: 550.000,- Kč
23.04.2014, 10:12:21 611318001 Učiněno podání: 535.000,- Kč
23.04.2014, 10:11:20 611318003 Učiněno podání: 533.333,- Kč
23.04.2014, 10:00:03 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
611318001, 611318002, 611318003, 611318004
23.04.2014, 10:00:03 systém Dražba byla zahájena
23.04.2014, 09:58:01 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
23.04.2014, 09:58:01 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
23.04.2014, 09:58:01 systém Další věcná břemena a nájemní smlouvy neuvedené v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna