« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni250.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
12.10.2022, 10:05:02 systém Dražba byla ukončena
12.10.2022, 10:05:02 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 1799000001 s nejvyšším podáním 250.000,- Kč
12.10.2022, 10:03:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
12.10.2022, 09:59:56 1799000001 Učiněno podání: 250.000,- Kč
12.10.2022, 09:58:01 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
12.10.2022, 09:00:02 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
1799000001
12.10.2022, 09:00:02 systém Dražba byla zahájena
12.10.2022, 08:58:02 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
12.10.2022, 08:58:02 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
12.10.2022, 08:58:02 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna