« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni306.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
09.11.2022, 11:21:32 systém Dražba byla ukončena
09.11.2022, 11:21:32 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 1799000002 s nejvyšším podáním 306.000,- Kč
09.11.2022, 11:19:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
09.11.2022, 11:16:06 1799000002 Učiněno podání: 306.000,- Kč SV
09.11.2022, 11:15:05 1799000003 Učiněno podání: 306.000,- Kč
09.11.2022, 11:14:17 1799000002 Učiněno podání: 297.000,- Kč SV
09.11.2022, 11:14:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
09.11.2022, 11:10:50 1799000003 Učiněno podání: 297.000,- Kč
09.11.2022, 11:09:55 1799000002 Učiněno podání: 288.000,- Kč SV
09.11.2022, 11:09:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
09.11.2022, 11:05:57 1799000003 Učiněno podání: 288.000,- Kč
09.11.2022, 11:04:53 1799000002 Učiněno podání: 279.000,- Kč SV
09.11.2022, 11:04:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
09.11.2022, 11:00:47 1799000003 Učiněno podání: 279.000,- Kč
09.11.2022, 10:59:54 1799000002 Učiněno podání: 270.000,- Kč SV
09.11.2022, 10:59:30 1799000003 Učiněno podání: 270.000,- Kč
09.11.2022, 10:58:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
09.11.2022, 10:54:32 1799000002 Učiněno podání: 261.000,- Kč SV
09.11.2022, 10:25:06 1799000003 Učiněno podání: 261.000,- Kč
09.11.2022, 10:04:44 1799000001 Učiněno podání: 257.334,- Kč
09.11.2022, 10:00:03 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
1799000001, 1799000002, 1799000003
09.11.2022, 10:00:03 systém Dražba byla zahájena
09.11.2022, 09:58:02 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
09.11.2022, 09:58:02 systém Předkupní právo na předmět dražby BYLO prokázáno.
Usnesení:
09.11.2022, 09:58:02 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna