« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni13.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
09.11.2022, 12:02:32 systém Dražba byla ukončena
09.11.2022, 12:02:32 systém Dražební jednání se odročuje z důvodu shodného podání dražitelů spoluvlastníků. Dražitelé budou písemně předvolání k soudnímu exekutorovi, za účelem udělení příklepu (ust. § 336j odst. 1 o.s.ř.)
09.11.2022, 12:00:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
09.11.2022, 11:57:23 systém Právo spoluvlastníka využilo více dražitelů. Pokud někdo neprovede vyšší podání, bude dražební jednání odročeno a dražitelé budou písemně předvoláni k soudnímu exekutorovi za účelem udělení příklepu.
09.11.2022, 11:57:23 1799000001 Učiněno podání: 13.000,- Kč SV
09.11.2022, 11:55:10 1799000003 Učiněno podání: 13.000,- Kč SV
09.11.2022, 11:51:43 1799000002 Učiněno podání: 13.000,- Kč
09.11.2022, 11:02:00 1799000003 Učiněno podání: 12.000,- Kč
09.11.2022, 11:00:03 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
1799000001, 1799000002, 1799000003
09.11.2022, 11:00:03 systém Dražba byla zahájena
09.11.2022, 10:58:02 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
09.11.2022, 10:58:02 systém Předkupní právo na předmět dražby BYLO prokázáno.
Usnesení:
09.11.2022, 10:58:02 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna