« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni1.226.680,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
12.12.2022, 11:03:32 systém Dražba byla ukončena
12.12.2022, 11:03:32 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 2782236002 s nejvyšším podáním 1.226.680,- Kč
12.12.2022, 11:01:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
12.12.2022, 10:58:30 2782236002 Učiněno podání: 1.226.680,- Kč
12.12.2022, 10:58:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
12.12.2022, 10:00:02 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
2782236002
12.12.2022, 10:00:02 systém Dražba byla zahájena
12.12.2022, 09:58:02 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
12.12.2022, 09:58:02 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
12.12.2022, 09:58:02 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna